Privacy Verklaring

Privacyverklaring Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Rijvereniging en ponyclub St. Willibrordus is statutair gevestigd te de De Bus 16 (5581GP) in Waalre en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 40236418. VVDB Nederland is per e-mail te bereiken via info@rijverenigingwaalre.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • (Bank)rekeningnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rijverenigingwaalre.nl, om de situatie op te lossen.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar info@rijverenigingwaalre.nl.

Waarom we gegevens nodig hebben
Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het insschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)
 • Het aanmelden bij activiteiten Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus
 • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
 • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor activiteiten.

Hoe lang we gegevens bewaren
Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap (Datum uitschrijving + 7 jaar).

Delen met anderen
Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus voor contactmoment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

 In kaart brengen websitebezoek
Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rijverenigingwaalre.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u te identificeren. Dit ter bescherming van uw privacy. Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rijverenigingwaalre.nl.