Nieuws uit de kring: Algemene voorjaarsvergadering

Nieuws uit de kring: Algemene voorjaarsvergadering
27 februari 2020 Karen

Valkenswaard, 25 februari 2020

Aan: Verenigingsbesturen en leden van Kring Eindhoven de Kempen.
Betreft: uitnodiging voor de Algemene voorjaarsvergadering 2020.

Geachte leden en besturen,

Hierbij nodig ik u van harte uit de Algemene voorjaarsvergadering van Kring Eindhoven de Kempen bij te wonen. Deze vergadering zal gehouden worden op woensdag 29 april 2020 bij manege De Molenberg, Valkenswaardseweg 29c, 5595 XB te Leende.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. ( zaal open vanaf 19.30 uur )

Agenda:

 1. Opening
 2. Huldiging
  Brabantse kampioenen & Hippiade kampioenen indoor 2020
 3. Presentielijst
 4. Goedkeuren concept notulen najaarsvergadering 2019
 5. Bestuursverkiezing
  Voor de functie van jeugdruiterbegeleider; kandidaat Pamela van de Loo
  Overige kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het kringbestuur.
 6. Financieel
  Toelichting door de penningmeester Jan van Zeeland, Jaarrekening 2019, Toelichting kascie
 7. Benoeming Kascommissie 2020
 8. Selectiewedstrijden outdoor 2020
 9. Wedstrijdkalender indoor 2021
 10. Ingekomen stukken
 11. Mededelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid en uw inbreng op deze vergadering zeer op prijs,

M.v.g.

Stefanie Minkels
Secretariaat kring Eindhoven de Kempen