Aankondiging nieuw bestuur

Aankondiging nieuw bestuur
20 juli 2016 Karen

Beste leden,

Er is nieuws! Groot nieuws!… In de afgelopen jaarvergadering heeft het huidige bestuur van rijvereniging ‘St. Willibrordus’ Waalre kenbaar gemaakt om het ‘hamertje’ na een jarenlange trouwe dienst over te willen dragen. Concreet betekende dit, wanneer we de vereniging willen laten voortbestaan, er een nieuw bestuur samengesteld moest worden. Op dat moment zijn een aantal leden opgestaan en samen gaan zitten om het ‘ijzer’ te smeden. Eerst met het huidige bestuur om de werkzaamheden te inventariseren, later om nieuwe plannen te bespreken.

Wij (het nieuwe bestuur) zijn blij om te kunnen mededelen dat dit is gelukt. We gaan de club nieuw leven in blazen en daarme is het voortbestaan van de vereniging gewaarborgd. Met deze brief willen we je op de hoogte brengen van de plannen en ons kort voorstellen.

Albert Vos
Lid sinds: 1965
Bestuurslid c.q. voorzitter. Verzorgen communicatie Gemeente Waalre
“Als regerend bestuurslid ben ik trots op de vereniging. We gaan hem doorzetten! Al jarenlang ben ik lid en ik hoop dat het jong bloed een nieuwe wind kan laten waaien”.

Karen Borgers
Lid sinds: 2000
Webbeheer & administratie
“De club is voor mij de plek waar vele vriendschappen zijn ontstaan in relatie tot paarden. Niets is zo gezellig als samen met je grootste hobby bezig te zijn!”.

Hubert van Doorne
Lid sinds: 2014
Penningmeester
“Ik heb vroeger veel paard gereden en nu mijn twee dochters actief gebruik maken van de faciliteiten wil ik deze van harte ondersteunen in het bestuur en de paardensport levend houden in Waalre”.

Lydi Wijlaars
Lid sinds: 1996
Organisatie & communicatie
“Doordat mijn familie al lange tijd lid is, is de rijvereniging voor mij een stukje nostalgie. Het voortbestaan stond dan ook nauw aan het hart. Ik kijk uit naar de toekomst om de club weer op de kaart te brengen met leuke evenementen en bekendheid in de regio”.

Frank Vos
Lid sinds: 1999
Organisatie & communicatie
“Al vanaf de ponytijd ben ik lid. Ik vind het belangrijk dat de vereniging bestaansrecht heeft. Zeker om een mooie traditie in ere te houden. Ik hoop dat anderen er net zo veel plezier aan kunnen beleven.”.

Bas Coppelmans
Lid sinds: 1998
Organisatie & Communicatie “Van jongs af aan heb ik mooie herinneringen aan de vereniging. Vriendschappen tot op de dag van vandaag zijn hier ontstaan, waaronder ook de mede bestuursleden”.

Het nieuwe bestuur zal in september officieel het stokje overnemen. We nemen dan ook afscheid van het huidige bestuur op het clubterrein.

Wat gaan we doen?
• Er zal één keer per jaar een wisselende activiteit worden georganiseerd. Centraal staat de paardensport, maar niet direct het beoefenen daarvan. Voorbeeld van de activiteit kan zijn een bezoek van een sportstal,  volgen van een workshop of clinic. Deze activiteit wordt in februari-maart gehouden.
• In september keert de jaarlijkse activiteit op het clubterrein terug. Deze gaat gepaard met een barbecue en feest/activiteit. Vooralsnog verklappen we niet te veel, BBQ 2.0 wordt een gezellig samenzijn!
• Zoals bij een vereniging hoort zullen we de jaarvergadering weer jaarlijks laten terug keren.

Wat gaat dit kosten?
De jaarlijkse contributie zal ongewijzigd blijven. In het kort dus de twee mogelijke scenario’s:
• Actief lid €45,-: Dit zijn leden die actief de wedstrijdsport beoefenen, en/of gebruik maken van het oefenterrein.
• Stil lid €27,-: Dit zijn leden die traditiegetrouw bij de vereniging zijn en deze steunen. Zelf niet actief de wedstrijdsport beoefenen maar wel graag deelnemen aan paard-gerelateerde en gezellige activiteiten.
De contributiekosten zijn exclusief de deelname aan de barbecue in september. Je ontvangt jaarlijks in februari de rekening voor de contributie.

Hoe gaan we dit doen?
•  De website van St. Willibrordus wordt verder ontwikkeld. Op deze manier laten we zien wie we zijn, en wat we doen. Hierdoor kunnen potentiele leden zich oriënteren en zien wat de mogelijkheden zijn binnen de vereniging. Tevens kun je als actief lid op de website notulen inzien zodat je niets meer hoeft te missen.
•  Op het terrein komt een mooi bord waarop we onszelf kenbaar maken. Mensen worden verwezen naar de website waarop ze de contactgegevens vinden.
•  Daarnaast vragen wij jullie om vrienden en naasten kennis te geven over het bestaan van de vereniging. Iedereen die maar iets met de paardensport heeft is welkom! (Of zo nu en dan een lekker wijntje wil drinken). We zorgen voor een leuke club met een aantal contactmomenten per jaar, waarvan minimaal één educatieve uitstap!

Wat vragen wij van je?
Wij willen graag van alle leden een actueel mailadres ontvangen. Neem nu je telefoon erbij, of kruip even achter je computer en mail naar: info@rijverenigingwaalre.nl. We willen dit graag spoedig van je ontvangen. We willen graag mail gebruiken voor eenvoudige communicatie. Wanneer iemand wenst post te ontvangen kan dit ook, geef dit even aan.

Op dit moment zijn wij tevens aan het inventariseren wie er gebruik maakt van het clubterrein. Maak je hier gebruik van, en heb je een eigen sleutel? Maak dit kenbaar in de mail.

Wij hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Het bestuur heeft er héél veel zin in. We hebben enorm veel leuke ideeën en kunnen niet wachten om ze met je te delen. Noteer alvast zondag 4 september, 14:00 in je agenda, voor een ouderwets gezellige clubdag met barbecue!
Albert, Hubert, Karen, Lydi, Frank en Bas

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*