Ponyclub & Rijvereniging

Voor Paardenliefhebbers

St. Willibrordus is een gezellige paardensportvereniging. De vereniging bestaat uit een ponyclub en rijvereniging maar in de praktijk lopen deze groepen door elkaar heen. De club bestaat uit een grote groep paardenliefhebbers uit de regio, iedereen is welkom.

Activiteiten
Buiten dat je met jouw lidmaatschap KNHS wedstrijden kan starten en van het oefenterrein gebruik kan maken organiseren we jaarlijks ook enkele leuke activiteiten. Deelname is vrijblijvend maar wel erg gezellig. Centraal staat de paardensport, maar niet direct het beoefenen daarvan. Voorbeeld van de activiteit kan zijn een bezoek van een sportstal, volgen van een workshop of clinic.

Kosten
• Actief lid €45,-: Dit zijn leden die actief de wedstrijdsport beoefenen, en/of gebruik maken van het oefenterrein.
• Stil lid €27,-: Dit zijn leden die traditiegetrouw bij de vereniging zijn en deze steunen. Zelf niet actief de wedstrijdsport beoefenen maar wel graag deelnemen aan paard-gerelateerde en gezellige activiteiten.

Bestuur

Voorzitter: Albert Vos
Penningmeester: Hubert van Doorne
Secretaris: Karen Borgers
Bestuurslid: Bas Coppelmans
Bestuurslid: Frank Vos